VRTIĆ RADOSNO DETINJSTVO, KLISA, NOVI SAD

Rad na elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.