GIMNAZIJA ISIDORA SEKULIĆ, NOVI SAD

Građevinski i elektro radovi na rekonstrukciji objekta.