OŠ MILOŠ CRNJANSKI, NOVI SAD

Rad na elektroenergetskim i telekomunikacionim instalacijama.