STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS OD 34 STANA

(Ulice: Miše Dimitrijevića, Nikolajevska, Adice), NOVI SAD

Rad na elektroenergetskim instalacijama, rad na instalacijama vode i grejanja