HOLIDAY INN HOTEL, MINHEN, NEMAČKA

Rad na celokupnoj instalaciji slabe struje, telekomunikacionih kablova i  BMS Sistema.

Rad na instalacijama vodovodne i kanalizacione mreže

HOLIDAY INN HOTEL, MINHEN, NEMAČKA

Rad na celokupnoj instalaciji slabe struje, telekomunikacionih kablova i  BMS Sistema.

Rad na instalacijama vodovodne i kanalizacione mreže

Lorem Ipsum je jednostavno probni tekst koji se koristi u tiskarskoj i slovoslagarskoj industriji. Lorem Ipsum postoji kao industrijski standard još od 16-og stoljeća, kada je nepoznati tiskar uzeo tiskarsku galiju slova i posložio ih da bi napravio knjigu s uzorkom tiska.

Lorem Ipsum je jednostavno probni tekst koji se koristi u tiskarskoj i slovoslagarskoj industriji. Lorem Ipsum postoji kao industrijski standard još od 16-og stoljeća, kada je nepoznati tiskar uzeo tiskarsku galiju slova i posložio ih da bi napravio knjigu s uzorkom tiska.