KLINIČKI CENTAR SRBIJE, BEOGRAD

Radovi na instalacijama elektronergetske i telekomunikacione infrastrkture.