RTV – NOVA ZGRADA, NOVI SAD

Rad na celokupnoj instalaciji jakih i slabih struje