KLINIČKI CENTAR VOJVODINE, NOVI SAD – INFEKTIVNO

Rad na kompletnoj adaptaciji objekta