MUZIČKO-BALETSKA ŠKOLA, NOVI SAD

Rad na instalacijama jake i slabe struje, rad na ugradnji led rasvete i druge opreme