ZGRADA MONIKA, BAČKA PALANKA – KLJUČ U RUKE

Bačka Palanka / Jugoslovenske Armije 104

  • Elektroenergetska instalacija
  • Instalacija vodovodne mreže
  • Izgradnja stambenih i nestambenih objekata
  • Telekomunikacione instalacije
  • Ugradnja HVAC instalacija