GERONTOLOŠKI ZAVOD, SOMBOR

Rad na elektroenergetskim instalacijama kao i instalacijama vodovodne mreže