BEOGRADSKE TOPLANE, BEOGRAD

Rad na postavljanju kalorimetarskih uređaja u 1300 podstanica