• Promenada novi sad

TC PROMENADA, NOVI SAD

Rad na koordinaciji građevinskog projekta i delu elеktroenergetskih instalacija