HOTEL PLAZA, FRANKFURT, NEMAČKA

Kompletan posao elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija