UPRAVNA ZGRADA PLATTNER, BAČKA PALANKA

Bačka Palanka / Novosadski Put 19

  • Elektroenergetska instalacija
  • Instalacija vodovodne mreže
  • Izgradnja stambenih i nestambenih objekata
  • Telekomunikacione instalacije
  • Ugradnja HVAC instalacija